درباره ما

معرفی نشریه:
مجله همشهری اقتصاد به عنوان یکی از پر خواننده تریبن و تخصصی ترین نشریات اقتصادی در بین نشریات داخل کشور، در پاسخ به نیاز مخاطبین خود در جامعه ایران رسالت خطیری را در قالب گروه نشریات همشهری عهده دار است. نگاهی گذرا به این ماهنامه حکایت از آن دارد که کارشناسان و متخصصین همکار در تحریریه این نشریه در به ثمر رساندن تلاش خود برای برآورده کردن نیاز اقتصادی مخاطبین کاملا موفق بوده و جایگاه شایسته خود را در میان کارشناسان، نخبگان و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی به خوبی حفظ نموده است.