تاريخ شفاهي

آموزش، استراتژی توسعه‌ی ملی است

نویسنده:
بیشتر اقتصاددانان بر تشکیل سرمایه‌ی فیزیکی و سرمایه‌ی انسانی به‌عنوان عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأکید دارند...
بیشتر اقتصاددانان بر تشکیل سرمایه‌ی فیزیکی و سرمایه‌ی انسانی به‌عنوان عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأکید دارند. در نظریه‌های جدید رشد، بر نقش سرمایه‌ی انسانی در رشد اقتصادی تأکید بیشتری می‌شود و نیروی انسانی آموزش‌دیده و اندیشه و تفکر او در توسعه و گسترش فناوری‌های تولید، به‌عنوان پایه و محور اساسی پیشرفت و رشد اقتصادی معرفی می‌شود. در واقع می‌توان گفت که سرمایه‌های فیزیکی فقط زمانی بیشتر مولد خواهند شد که کشور دارای مقادیر لازم سرمایه‌ی انسانی باشد؛ بنابراین با تربیت افزون‌تر نیروی انسانی می‌توان موجبات افزایش عرضه‌ی نیروی کار متخصص، محقق و کارآفرین را فراهم آورد. قطعاً این نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده می‌تواند از طریق نوآوری‌ها و به‌کارگیری بهینه‌ی امکانات مادی و مالی کشور موجبات رشد اقتصادی سریع‌تر جامعه را فراهم سازد. «ایرج والی‌پور» بنیان‌گذار مركز آموزش مدیران دولتی در گپ‌وگفت دوستانه‌ای كه با او داشتیم، جایگاه توجه به ارزش‌های عالی انسانی را مسئله‌ی جدی مدیریت در كشور می‌داند.

مسئله/راه‌حل
چگونه مدیران فردا را آموزش دهیم كه منجر  به توسعه‌ی متوازن كشور شود؟


كشور در شرایطی قرار دارد كه آموزش مدیریت بسیار رواج پیدا کرده است. مدیریت یک ‌رشته‌ی علمی به معنای دقیق علم نیست. رشته‌ای بین رشته‌های علمی است. به علوم مختلفی بستگی دارد. مدیر علاوه بر داشتن دانش علوم مختلف باید تصمیم‌گیرنده‌ی خوبی باشد. مزیت یك مدیر خوب اخلاق است. مدیر باید به ارزش‌های انسانی پایبند باشد. ارزش‌های عالی انسانی مسئله‌ی جدی مدیریت است. وظیفه‌ی مدیر هماهنگ كردن شغل با شاغل است. در تربیت مدیران، باید به علوم انسانی به‌صورت گسترده‌ای توجه كنیم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code