راه و مسكن

چرخ اقتصاد باید بچرخد، نه مسکن

نویسنده:
در حال حاضر برای خروج بازار مسکن از رکود و حل مشکل این حوزه به برنامه‌ی جامع نیاز داریم. برنامه‌ی جامع بلندمدت که اجرای دقیق آن بتواند بازار مسکن را به رونق پایدار برساند...
مسئله/راه‌حل
چگونه باید از ركود مسكن خارج شد؟


در حال حاضر برای خروج بازار مسکن از رکود و حل مشکل این حوزه به برنامه‌ی جامع نیاز داریم. برنامه‌ی جامع بلندمدت که اجرای دقیق آن بتواند بازار مسکن را به رونق پایدار برساند. در طرح جامع مسکن این مشکلات دیده شده است و راه‌حل‌های کارشناسی در این زمینه وجود دارد. طرح جامع مسکن بسته‌ای کامل است که عمده تأکید آن بر این است که باید بین یارانه، نظام اقتصاد کلان و شهرسازی و شهرنشینی یک پیوند هم‌افزا صورت گیرد و این رویکرد را سعی کرده است در چارچوب یک برنامه ارائه دهد.
  • بخش مسکن در طول سال‌های گذشته رشدی حبابی داشته است و همین مسئله موجب رکود این بازار شده است. بااین‌حال هرگاه صحبت از رونق این بازار می‌شود، افزایش مجدد قیمت نیز به دنبال آن مطرح می‌شود. چگونه می‌توان در این شرایط هم قیمت مسکن را کنترل کرد و هم رونق را به بازار برگرداند؟
مسکن در ایران دچار قفل‌شدگی (Locking defects) است. این قفل‌شدگی به چند دلیل اصلی پدید می‌آید؛ نخست وجود فضای رانتی است که در واقع مسکن را از دسترس اکثریت جامعه خارج کرده است و این عدم عقلانیت اقتصادی در این بخش باعث این پدیده شده است؛ چراکه مسکن رانتی یعنی مسکن فئودالی و چون اکثریت جامعه درآمد رانتی ندارند، نمی‌توانند این نوع مسکن را یا اجاره کنند یا بخرند. به همین دلیل است که حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه پیدا کرده است. قفل‌شدگی مسکن پیامد مهم دیگری هم دارد و آن بیکاری است. بیکاری در سال‌های اخیر در پی این مسئله تشدید شده است. بخش مسکن در سال‌های گذشته اعتبارات بانکی را بلعیده است و این بلعیدن در دوره‌ی به‌اصطلاح رونق (حبابی) اعتبارات بانکی را با نرخ بهره‌های بالاتر از 30 درصد به طرف خود کشیده است که برخی از آن‌ها در واقع به‌صورت نوعی فاجعه است. به‌این‌ترتیب این بهره‌های بالا بخش‌های مولد را که درآمد رانتی نداشته‌اند، از پا درآورده است و این از پا افتادن و کار کردن کارخانه‌ها با ظرفیت زیر 30 درصد و تعطیل شدن آن‌ها بیکاری را رواج داده است. این موضوع باعث شده است که قدرت خرید خانوارها به‌خصوص زوج‌های جوان کاهش پیدا کند چراکه با گرفتن وام با بهره‌ی بالا نمی‌توانند ریسک کنند. وقتی سقف وام تا 80 میلیون تومان هم رفته است، کسی نمی‌تواند این وام را بگیرد؛ چون اقساط این وام‌ها بالاتر از یک‌میلیون تومان است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code